کلیدواژه‌ها = مارکسیسم
اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 143-170

حسن شکوه؛ ابراهیم متقی