1. شناسنامه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399


2. تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-28

محمد نعمتی؛ یاسر سلیمانی؛ محمدرضا کایینی؛ سعید فولادی


3. دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 29-64

سیدمجید امامی


4. تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 65-92

علی‌اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی‌‌راد


5. ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 93-118

ابوذر گوهری‌قدم؛ محمد اسلامی مجد


6. تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 119-148

بهروز صادقی عمروآبادی


7. تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 149-176

عاطفه مزینانی؛ نجمه محمدیان


8. تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-32

نجفعلی شهبازی


9. رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو

دوره 1، شماره 3، بهار 1400، صفحه 1-32

اصغر افتخاری؛ امیرحسین خورشیدی اطهر


10. سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 33-52

یاسر رخشان؛ کریم امامی؛ کامبیز پیکارجو


11. بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390)

دوره 1، شماره 3، بهار 1400، صفحه 33-60

علیرضا خزایی؛ مجتبی اسلامیان؛ محمدرضا سزاوار


12. پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 53-88

احمد بیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ مرتضی بکی حسکویی


13. جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی

دوره 1، شماره 3، بهار 1400، صفحه 61-82

سیده مریم موسوی


14. رتبه‌بندی مؤلفه‌های تعیین‌کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

دوره 1، شماره 3، بهار 1400، صفحه 83-106

محمد غفاری فرد؛ غلام عباس علمدار؛ غلامرضا افضلی


15. بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 89-124

مصطفی سمیعی‌نسب؛ نرگس شریعت جعفری


16. رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی

دوره 1، شماره 3، بهار 1400، صفحه 107-142

حمیده دباغی


17. نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 125-164

سید محمد مهدی غمامی


18. اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام

دوره 1، شماره 3، بهار 1400، صفحه 143-170

حسن شکوه؛ ابراهیم متقی


19. آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 165-194

سجاد قاسمی