دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

شناسایی راهبردهای کشورهای تحریم شده در حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها برای ایران(کشورهای مورد مطالعه: روسیه، عراق و ونزوئلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

حسین طهمورث؛ مسعود رسولی امیرابادی؛ مسعود شکری خیادانی


استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی؛ عزت الله عباسیان؛ علی باریکانی