راهنمای نویسندگان

 فرآیند ارزیابی مقاله در نشریات علمی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر

مقدمه
نشریات علمی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، با رسالت انتخاب و انتشار باکیفیت‌ترین پژوهش‌ها در حوزه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. به‌منظور تحقق این هدف، فرآیند بررسی و انتشار مقالات باید دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام گیرد. تنظیم و تعریف فرآیند ارزیابی برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است.
از نویسنده(گان) درخواست می‌شود، ضمن مطالعه دقیق، هرگونه پرسشی را با سردبیر نشریه از طریق لینک تماس با ما در سامانه اختصاصی نشریات یا آدرس پست الکترونیک نشریه مطرح کنند.

1. توصیه‌هایی قبل از ارسال مقاله

 1. بررسی اهداف و چشم‌انداز نشریه و تناسب آن با مقاله.
 2. رعایت دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله پژوهشکده. که در ادامه خواهد آمد.
 3. رعایت منشور اخلاقی نشریات پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر.
 4. توجه به شاخص‌ها ارزیابی مقاله و پاسخ دقیق به سؤالات و نظرات سردبیر/ داور(ان). که در ادامه خواهد آمد.
 5. بررسی فرآیند پذیرش مقالات توسط نشریه.

2. فرآیند ارزیابی مقاله

 1. ثبت‌نام در سامانه نشریه و ارسال مقاله؛ توسط نویسنده مسئول مقاله.
 2. بررسی ظاهری مشخصات مقاله و فایل‌های ارسالی؛ توسط مدیر داخلی.
 3. ارسال مقاله در سامانه‌های مشابهت‌یاب همانند سمیم‌نور؛ توسط مدیر داخلی.
 4. بررسی نتیجه مشابه‌یابی؛ توسط مدیر داخلی.
 5. بررسی اولیه مقاله 4 حوزه «اصالت»، «ارتباطات موضوعی با فعالیت نشریه» و «کیفیت فنی»؛ توسط سردبیر.
 6. بررسی مقاله؛ توسط داور(ان). اغلب هر مقاله برای 2 تا 4 داور می‌شود، داوران مقاله را براساس 3 حوزه کاربردی «اصالت»، «کیفیت فنی» و «ارائه» ارزیابی می‌کنند.
 7. تعیین داور؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 8. ارسال مقاله به داور(ان)؛ توسط مدیر داخلی.
 9. پیگیری داوری مقالات؛توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر.
 10. رد یا پذیرش مقاله؛ توسط سردبیر باش همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 11. اعلام رد، اصلاح و پذیرش به نویسنده؛ توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر

3. شاخص‌های ارزیابی مقاله

 1. توزیع و پردازش متعادل مطالب و دسته‌بندی آن؛
 2. ارتباط منطقی چکیده، مقدمه، متن، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛
 3. اتقان و انسجام مطالب و پرهیز از مباحث حاشیه‌ای؛
 4. بیان مستدل و علمی مطالب؛
 5. نوآوری، ارائه نگاهی نو به موضوع و با ارائه یافته‌های نو؛
 6. روشمند بودن تحقیق «مطابق روش‌های تحقیق معتبر علمی»؛
 7. استفاده مطلوب از منابع اصلی و جدید و گستردگی آن؛
 8. رعایت اصول ویراستاری علمی و به‌کارگیری مناسب اصطلاحات.

تذکر:
- مقالات در با هر یک از شاخص‌‌ها در 3 سطح خوب، متوسط و ضعیف بررسی می‌شوند.

4. نتایج فرآیند ارزیابی مقاله

 1. عدم پذیرش.
 2. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات جزئی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، کنترل و بررسی نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.
 3. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات کلی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، مقاله برای داور(ان) قبلی ارسال می‌شود.
 4. پذیرش نهایی؛ پس از بررسی نهایی مقاله توسط داور(ان)، پذیرش اولیه توسط سردبیر و پذیرش نهایی در جلسه هیأت تحریریه انجام می‌شود.

5. دلایل رد مقاله

 1. «رد مقاله به دلیل وجود مقاله مشابه و تخلفات پژوهشی»؛ عدم توجه به حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران موجب رد مقاله می‌شود.
 2. «رد مقاله به دلیل عدم‌رعایت شرایط و ضوابط نشریه»؛ ارسال مقاله بدون در نظر گرفتن دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله دانشگاه موجب رد مقاله می‌شود.
 3. «رد مقاله به دلیل عدم‌تناسب با محتوای نشریه»؛ ارسال مقاله خارج از موضوعات فعالیت -محورهای تخصصی- نشریه موجب رد مقاله می‌شود.
 4. «رد پذیرش براساس نظر سردبیر/ داور(ان)»؛ عدم کسب امتیاز در شاخص‌های ارزیابی موجب رد مقاله می‌شود.

 - راهکارهایی برای ارسال مجدد مقاله
چنانچه نویسنده نسبت به دلایل رد مقاله اعتراض داشته و یا امکان اصلاح مقاله را متناسب با نظر داوران و سردبیر را دارد، مراتب درخواست خود را با توجه به موضوعات ذیل به سردبیر از طریق لینک تماس با ما در سامانه اختصاصی نشریه یا آدرس پست الکترونیک نشریه اعلام نماید، در صورت موافقت دسترسی به اطلاعات مقاله باز خواهد شد که پس از آن می‌بایست فایل اصلاحی با تغییرات برجسته آپلود گردد:

 1. درخواست بررسی و بازنگری نظر سردبیر/ داور(ان).
 2. درخواست بررسی صلاحیت داور(ان)
 3. درخواست بررسی تضاد منافع از داور(ان).

 

 راهنمای نگارش و ارسال مقاله در فصلنامه علمی «مطالعات امنیت اقتصادی»


- از نویسنده(گان) محترم تقاضا دارد جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله نکات زیر را رعایت فرمایند.

1. محتوای مقاله
- محتوای مقاله با زمینه موضوعی نشریه مرتبط باشد.
- مقاله مبتنی‌بر تحقیقات علمی، خلاقانه و همراه نوآوری باشد و سهمی در پیشبرد علم در حوزه متخص خود ایفا نماید.

2. ساختار مقاله
- رعایت یکدست بودن ساختار مقاله (درج عنوان مقاله به زبان اصلی و انگلیسی*،درج چکیده (حداکثر 300 واژه) و واژگان کلیدی (4 تا 7 واژه) (زبان اصلی و انگلیسی*)، مقدمه، مرور پیشینه‌ها، مواد و روش‌ها، یافته‌های پژوهش (در مقالات Review مواد و روش‌ها و یافته‌های پژوهش ضروری نیست)، بحث و نتیجه‌گیری، الگوی مناسب و یکسان در نمودارها، جداول، تصاویر و کتابنامه(منابع).

1-2. مقدمه
- محتوای مقدمه شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسأله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها، و مرور پیشینه‌هاست. در واقع تمام این موارد همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند، به‌طوری‌که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به‌کار رفته مقاله را داشته باشد.

 2-2. مرور پیشینه‌ها
- اگر به مرور و ارائه پیشینه‌ها در بخشی مجزا نیاز باشد، همچنین بررسی پیشینه‌ها در مقدمه به‌دلیل خلاصه بودن، مناسب تشخیص داده نشود، می‌توان پس از مقدمه، مرور پیشینه‌ها را به‌صورت بخشی مستقل انجام داد. در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی به‌ترتیب تاریخ مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد، و خلاء(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آنها پیشینه‌ها صرف‌نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می‌شود.

3-2. مواد و روش‌ها
- این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده‌هاست. در مرحله نخست پژوهشگر باید روش پژوهش و طرح پژوهش را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. بنابراین ارائه توضیحات دقیق و روشن از فرآیند طی شده نظیر شیوه اِعمال متغیّر مستقل، تعریف متغیّرها، شیوه نمونه‌گیری، گمارش افراد در گروه آزمایش و کنترل، چگونگی ثبت واکنش نمونه‌ها به متغیّر مستقل، چگونگی ثبت و اندازه‌گیری متغیّر وابسته، و جز آن ضروری است. پژوهشگر می‌بایست جامعه موردنظر را مشخص کند تا خواننده پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوه انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است.
        گام بعدی، پژوهشگر وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) را تعیین ‌می‌کند. در این بخش توجه به این نکته ضرورت دارد، در صورتی‌که از وسیله و ابزار مورداستفاده در جامعه علمی مخاطب شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست، و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری درباره پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند. اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل درباره چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار موردنیاز است. سپس باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها را شرح داده، و به مراحل آماری طی شده اشاره شود.

4-2. بحث و نتیجه‌گیری
- ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. زیرا یافته‌های پژوهش تعیین شده، و درک و شناخت نهایی پژوهشگر از انجام پژوهش بیان می‌شود. به‌طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) پژوهشی استنتاج شده از یافته‌های پژوهش صورت می‌گیرد.

5-2. کتابنامه
- «اجرای صحیح، همسان و استاندارد مأخذنویسی در تمام مقالات (درون‌متنی، برون‌متنی و در فهرست منابع)، استفاده از منابع به‌روز، داشتن منابع و مأخذ به زبان اصلی و انگلیسی ضروری می‌باشد». همچنین از روش‌‌های استناددهی بین‌المللی APA استفاده شود.
تذکر:
- کل منابع و مأخذ مورداستفاده اعم از کتاب، مقاله نشریات، همایش، سایت، پایان‌نامه، و ... در بخش کتابنامه براساس الفبای فارسی و عربی با هم در یک بخش، و منابع لاتین به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، و .. براساس حروف الفبا می‌آید.
- مشخصات هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع شده، در کتابنامه آورده شود.
- کل منابع و مأخذ ذکر شده در کتابنامه، به انگلیسی برگردانده و در انتهای فایل چکیده انگلیسی ارسال شود. اگر مأخذی قدیمی بوده که نام انگلیسی آن وجود ندارد، به صورت پینگلیش نوشته شود.

3. نام نویسنده(گان) و وابستگی سازمانی
نام نویسنده(گان) پس از عنوان مقاله با شرایط ذیل درج گردد:
- ترتیب نوشتن نام نویسندگان توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله، که می‌بایست با Bullet ستاره Superscript ترتیب‌بندی شوند و متعاقباً وابستگی سازمانی در پانویس چکیده فارسی و انگلیسی به‌ترتیب شامل رتبه علمی، عنوان دانشگاه یا مرکز علمی محل خدمت، شهر، کشور و پست الکترونیکی نویسنده(گان) است. درج ایمیل دانشگاهی برای اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام الزامی است و توصیه می‌شود دیگر افراد از ایمیل محل خدمت خود استفاده نمایند.
- هر مقاله دارای یک نویسنده مسئول است که در پانویس پس از درج مشخصات (قبل از پست الکترونیک) با ذکر «نویسنده مسئول» در داخل پردانتز مشخص شود.
- از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، حجت‌الاسلام و موارد مشابه خودداری شود.

4. سپاسگزاری
- نویسنده(گان) می‌تواند مراتب قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) قبل از یادداشت‌ها با عنوان «سپاسگزاری» ذکر کند.

5. یادداشت‌ها
- توضیحات اضافی، معادل‌های انگلیسی اسامی و یا اصطلاحات در بخش «یادداشت‌ها» با استفاده از گزینه Insert Endnote در References از نرم‌افزار Word و به‌صورت شماره‌گذاری عددی درج شود.

6. راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات
- مقاله در نرم‌‌افزار Word با اندازه و قلم ذیل تنظیم شوند:

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

B Zar 12 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

نام نویسنده(گان)

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Lotus 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 9 Regular

تیترها

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Lotus 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B Lotus 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

عنوان جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Lotus 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

منبع جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

رابطه

فارسی

B Lotus 13 Regular

انگلیسی

Cambria Math 11 Regular

یادداشت‌ها

فارسی

B Lotus 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

کتابنامه

فارسی

B Lotus 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

تذکر:
- اندازه واژگان زبان عربی همانند موضوعات فارسی، و با قلم B Badr تنظیم شوند.
- فاصله خطوط در کل متن مقاله 0.9 باشد.
- در صورت استفاده از فرمول(رابطه)، تمامی موارد با ذکر رابطه و شماره پیاپی آن، از گزینهEquation  استخراج شود.
- حجم مقاله بین 3000 تا 9000 واژه (بین 15 تا 30 صفحه) باشد.
- با استفاده از گزینه Spacing در Paragraph فواصل قبل تیترها با 5 رج(فاصله) درج شوند.
- در پاراگراف‌ها -غیر از پاراگراف اول-، با استفاده از گزینه Indentation در Paragraph به میزان 0.5 تورفتگی ایجاد شود.
- عنوان جدول با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی در بالای جدول و منبع آن در قسمت پایین آورده شود.
- عنوان نمودار(شکل) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی همراه منبع در پایین نمودار(شکل) آورده شود.
- متن سطر اول جداول Bold و با استفاده از گزینه Shading در Paragraph با رنگ خاکستری رنگ‌آمیزی شود.
- در صورت طولانی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعدی، متن سطر اول جداول با استفاده از گزینه Data در LAYOUT تکرار شود.
- عناوین(تیترها) اصلی و فرعی (غیر از چکیده، مقدمه، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و کتابنامه) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی از راست به چپ تنظیم شود.

7. نحوه ارسال
- ضروری است نویسنده‌(گان) جهت انتشار مقاله، نسبت به ارسال فایل مقاله در سامانه اختصاصی نشریه اقدام نمایند و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.

8. فایل‌های ارسالی
- فایل مقاله همراه چکیده فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار Word بدون مشخصات نویسنده(گان).
- فایل مقاله مشابه‌یابی شده در سامانه سمیم‌نور. http://www.samimnoor.ir
- فایل تکمیل شده کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی». برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
تذکر:

- پس از داوری مقاله، جهت پاسخ به داور(ان) در خصوص انجام اصلاحات، علاوه‌بر فایل اصلاحی شده مقاله، می‌بایست فایل پاسخ به داوران همراه با فایل مقاله که تغییرات در آن مشخص شده است ارسال گردد.
- تکمیل و درج امضا در کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» ضروری است.

9. آیین‌نامه پیشگیری از تخلفات پژوهشی
الف) ثبت مقاله در سامانه اختصاصی نشریه با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسنده(گان) در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی‌که نویسنده(گان) مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. شایان ذکر است همه نویسنده(گان) مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند و می‌بایست نسبت به تکمیل کاربرگ تعهدنامه اخلاقی -به ‌منزله پذیرش مسئولیت- اقدام نمایند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. سرقت علمی شکل‌های گوناگونی دارد، از جمله:
- ثبت مقاله دیگری به نام خود.
- درج نام نویسنده(گان) و پژوهشگر(ان) که در مقاله نقشی نداشته‌اند.
- کپی‌‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).
- طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود.
- چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.
- بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.
- استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.
ب) موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:
- مقاله سلب اعتبار(Retraction) خواهد شد و در صورت چاپ از روی سامانه‎ اختصاصی نشریه برداشته خواهد شد.
- اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام قرار خواهد گرفت.
- طی نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریات داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
- طی نامه رسمی پرونده سرقت علمی به مراجع ذی‎صلاح از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه‎ها، مراکز علمی، نشریات علمی و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

تذکر:
- مقاله پیشتر یا هم‌زمان برای هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد.
- دفتر نشریات مقالات رسیده را برای پیش‌گیری از تخلفات پژوهشی در سامانه سمیم‌نور، مشابه‌یابی می‌کند.
- کلیه حقوق مادی و معنوی برای نشریه محفوظ است و آن دسته از نویسندگان مقاله که درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست کتبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند.
- فصلنامه علمی «مطالعات امنیت اقتصادی» در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.