اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
محمد جعفری
محمد جعفری استادیار و رئیس مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر

علوم اقتصادی

  • managertiesr.ir
سردبیر
محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه
فرهاد رهبر
فرهاد رهبر استاد دانشگاه تهران

علوم اقتصادی

ابراهیم متقی
ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

فرشاد مومنی
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اقتصادی

محمدرسول آهنگران
محمدرسول آهنگران استاد دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق

سیدمحمدرضا سیدنورانی
سیدمحمدرضا سیدنورانی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اقتصادی

محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

علوم اقتصادی

ابوذر گوهری‌مقدم
ابوذر گوهری‌مقدم دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام

روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه
اصغر افتخاری
اصغر افتخاری استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

جامعه‌شناسی سیاسی

عباس شاکری حسین آباد
عباس شاکری حسین آباد استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد نظری

مهدی صادقی شاهدانی
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

اقتصادسنجی

محمد نعمتی
محمد نعمتی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

علوم اقتصادی

مدیر داخلی
یاسر سلیمانی
یاسر سلیمانی مربی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر

علوم اقتصادی

  • y.soleymanitiesr.ir