اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 34
تعداد پذیرش 14
تعداد عدم پذیرش 12

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 19
تعداد مشاهده مقاله 3059
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 41 %