کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
بررسی و تبیین تاثیر گاز در تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

محمد نعمتی؛ شهروز ابوالحسینی؛ امیرحسین خورشیدی اطهر؛ مهدی عفتی


از دفاع غیرعامل تا امنیت فرهنگی؛ سیاست‌ها و تدابیر موجود و مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند پایه الگوی اسلامی‌‌ـ‌ایرانی پیشرفت

دوره 2، شماره 1، آبان 1400، صفحه 119-154

سیدمجید امامی


رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 1-32

اصغر افتخاری؛ امیرحسین خورشیدی اطهر