کلیدواژه‌ها = امنیت اقتصادی
بررسی و تبیین تاثیر گاز در تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

محمد نعمتی؛ شهروز ابوالحسینی؛ امیرحسین خورشیدی اطهر؛ مهدی عفتی


حق فعالان اقتصادی برآگاهی به‌موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی

دوره 2، شماره 1، آبان 1400، صفحه 69-90

محمدحمید شهریور؛ سیدمحمدمهدی غمامی


آسیب‌شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب‌وکار با تأکید بر قوانین و مقررات

دوره 2، شماره 1، آبان 1400، صفحه 91-118

علی ربیع‌زاده؛ سعید منصوریان


نقش جمعیت در حفظ اقتدار‌ کشور با رویکرد امنیت اقتصادی

دوره 1، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 121-154

علیرضا عسگری؛ سیدرضا معینی؛ شهلا کاظمی‌پور


رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 1-32

اصغر افتخاری؛ امیرحسین خورشیدی اطهر


بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390)

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 33-60

علیرضا خزایی؛ مجتبی اسلامیان؛ محمدرضا سزاوار


رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 107-142

حمیده دباغی


اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 143-170

حسن شکوه؛ ابراهیم متقی


تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 1-32

نجفعلی شهبازی


سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 33-52

یاسر رخشان؛ کریم امامی؛ کامبیز پیکارجو


نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 125-164

سید محمد مهدی غمامی


تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 1، آبان 1399، صفحه 119-148

بهروز صادقی عمروآبادی