دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

شناسایی راهبردهای کشورهای تحریم شده در حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها برای ایران(کشورهای مورد مطالعه: روسیه، عراق و ونزوئلا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

حسین طهمورث؛ مسعود رسولی امیرابادی؛ مسعود شکری خیادانی


بررسی راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی با تکیه بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1402

محمدرضا گزگای فیروزجائی؛ مجید وزیری؛ علی بهرامی نژاد؛ امیرحسین خورشیدی اطهر


استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی؛ عزت الله عباسیان؛ علی باریکانی


راهبردهای تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

محمدامین احمدی؛ حجت الله عبدالملکی؛ محمد جمشیدی


بررسی و تبیین تاثیر گاز در تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

محمد نعمتی؛ شهروز ابوالحسینی؛ امیرحسین خورشیدی اطهر؛ مهدی عفتی


شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر رشد جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

فائزه پناهی؛ فرهاد نظری‌زاده؛ محمدهادی قاسمی