دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1399، صفحه 1-174 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

علمی - پژوهشی

تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل

صفحه 1-28

محمد نعمتی؛ یاسر سلیمانی؛ محمدرضا کایینی؛ سعید فولادی


دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 29-64

سیدمجید امامی


تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل

صفحه 65-92

علی‌اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی‌‌راد


ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل

صفحه 93-118

ابوذر گوهری‌قدم؛ محمد اسلامی مجد


تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران

صفحه 119-148

بهروز صادقی عمروآبادی


تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398)

صفحه 149-176

عاطفه مزینانی؛ نجمه محمدیان