دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، آبان 1400، صفحه 1-154 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه علمی

علمی - پژوهشی

سنجش وضعیت توازن منطقه‌ای بین شهرستان‌های استان تهران بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه‌ای

صفحه 1-28

محمد غفاری‌فرد؛ غلام‌عباس علمدار


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی‌فازی

صفحه 29-46

محمدامین احمدی؛ حجت‌الله عبدالملکی؛ محمد جمور؛ حسن همتی؛ مهدی جمور


شناسایی عوامل اثرپذیر و اثرگذار در انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور

صفحه 47-68

شیرین ظریف‌مرادیان؛ نسیبه زارعی


حق فعالان اقتصادی برآگاهی به‌موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی

صفحه 69-90

محمدحمید شهریور؛ سیدمحمدمهدی غمامی


آسیب‌شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب‌وکار با تأکید بر قوانین و مقررات

صفحه 91-118

علی ربیع‌زاده؛ سعید منصوریان


از دفاع غیرعامل تا امنیت فرهنگی؛ سیاست‌ها و تدابیر موجود و مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند پایه الگوی اسلامی‌‌ـ‌ایرانی پیشرفت

صفحه 119-154

سیدمجید امامی