اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 89
تعداد پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش 35

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 12590
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 70 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 29 %