آ

 • آزادی نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 125-164]
 • آسیب‌شناسی حقوقی آسیب‌شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب‌وکار با تأکید بر قوانین و مقررات [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 91-118]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 165-194]

ا

 • ارزش‌افزوده سهم ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی‌ در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 67-98]
 • استان تهران سنجش وضعیت توازن منطقه‌ای بین شهرستان‌های استان تهران بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-28]
 • استکبارستیزی امنیت ملی و ارتباط آن با وجوب استکبارستیزی در اسلام (با تمرکز بر امنیت اقتصادی) [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 1-39]
 • اشتغال سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397 [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-52]
 • اطلاق و تقیید امنیت ملی و ارتباط آن با وجوب استکبارستیزی در اسلام (با تمرکز بر امنیت اقتصادی) [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 1-39]
 • اقتصاد بررسی راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی با تکیه بر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد ایران بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390) [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 33-60]
 • اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 143-170]
 • الگوی اسلامی‌ـ ‌ایرانی پیشرفت از دفاع غیرعامل تا امنیت فرهنگی؛ سیاست‌ها و تدابیر موجود و مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند پایه الگوی اسلامی‌‌ـ‌ایرانی پیشرفت [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 119-154]
 • الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت سیاست خارجی در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 99-120]
 • الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت علم و فناوری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 155-182]
 • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 29-64]
 • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 93-118]
 • امنیت بررسی راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی با تکیه بر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت اقتصادی تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 119-148]
 • امنیت اقتصادی سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397 [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-52]
 • امنیت اقتصادی نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 125-164]
 • امنیت اقتصادی تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • امنیت اقتصادی رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • امنیت اقتصادی بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390) [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 33-60]
 • امنیت اقتصادی رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 107-142]
 • امنیت اقتصادی اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 143-170]
 • امنیت اقتصادی نقش جمعیت در حفظ اقتدار‌ کشور با رویکرد امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 121-154]
 • امنیت اقتصادی حق فعالان اقتصادی برآگاهی به‌موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 69-90]
 • امنیت اقتصادی آسیب‌شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب‌وکار با تأکید بر قوانین و مقررات [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 91-118]
 • امنیت اقتصادی بررسی و تبیین تاثیر گاز در تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت اقتصادی" استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت اقتصدی بررسی راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی با تکیه بر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت سرمایه‌گذاری رتبه‌بندی مؤلفه‌های تعیین‌کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 83-106]
 • امنیت فرهنگی از دفاع غیرعامل تا امنیت فرهنگی؛ سیاست‌ها و تدابیر موجود و مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند پایه الگوی اسلامی‌‌ـ‌ایرانی پیشرفت [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 119-154]
 • امنیت ملی امنیت ملی و ارتباط آن با وجوب استکبارستیزی در اسلام (با تمرکز بر امنیت اقتصادی) [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 1-39]
 • انتشار گازهای گلخانه‌ای شناسایی عوامل اثرپذیر و اثرگذار در انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 47-68]
 • انرژی شناسایی راهبردهای کشورهای تحریم شده در حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها برای ایران(کشورهای مورد مطالعه: روسیه، عراق و ونزوئلا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انگیزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شناسایی عوامل اثرپذیر و اثرگذار در انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 47-68]
 • ایالات‌متحده آمریکا جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 61-82]

ب

 • بازدارندگی ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 93-118]
 • بحران‌های امنیتی تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 65-92]
 • برنامه پنجم توسعه سهم ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی‌ در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 67-98]

پ

 • پانل دیتا سهم ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی‌ در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 67-98]
 • پایداری ملی تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 65-92]
 • پایداری ملی ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 93-118]
 • پدافند اقتصادی تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-28]
 • پدافند غیرعامل ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 93-118]
 • پدافند غیرعامل سیاست خارجی در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 99-120]
 • پدافند غیرعامل علم و فناوری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 155-182]
 • پیری جمعیت" استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشران شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر رشد جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در 1410 [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاب‌آوری ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 93-118]
 • تاپسیس رتبه‌بندی مؤلفه‌های تعیین‌کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 83-106]
 • تاپسیس سنجش وضعیت توازن منطقه‌ای بین شهرستان‌های استان تهران بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-28]
 • تجارت شناسایی عوامل اثرپذیر و اثرگذار در انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 47-68]
 • تحریم بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390) [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 33-60]
 • تحریم شناسایی راهبردهای کشورهای تحریم شده در حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها برای ایران(کشورهای مورد مطالعه: روسیه، عراق و ونزوئلا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحریم راهبردهای تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحریم بانکی راهبردهای تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحقیق و توسعه سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397 [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-52]
 • تحلیل اثر متقابل شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر رشد جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در 1410 [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل ساختاری شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر رشد جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در 1410 [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی رتبه‌بندی مؤلفه‌های تعیین‌کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 83-106]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی سنجش وضعیت توازن منطقه‌ای بین شهرستان‌های استان تهران بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-28]
 • تحلیل گفتمان" استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تدابیر الگو تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-28]
 • تغییرات دموگرافیک" استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهدیدات اقتصادی بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 89-124]
 • تهدیدهای سخت و نرم دشمن تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 65-92]
 • توازن سنجش وضعیت توازن منطقه‌ای بین شهرستان‌های استان تهران بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-28]
 • توسعه اجتماعی دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 29-64]

ث

 • ثبات تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 119-148]

ج

 • جمعیت نقش جمعیت در حفظ اقتدار‌ کشور با رویکرد امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 121-154]
 • جمعیت شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر رشد جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در 1410 [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمهوری اسلامی ایران رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • جمهوری اسلامی ایران از دفاع غیرعامل تا امنیت فرهنگی؛ سیاست‌ها و تدابیر موجود و مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند پایه الگوی اسلامی‌‌ـ‌ایرانی پیشرفت [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 119-154]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی و تبیین تاثیر گاز در تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنگ ارزی بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390) [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 33-60]
 • جنگ تجاری جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 61-82]

چ

 • چین جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 61-82]

ح

 • حساب کارگزاری راهبردهای تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق بر آگاهی حق فعالان اقتصادی برآگاهی به‌موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 69-90]
 • حق بر کسب‌وکار آسیب‌شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب‌وکار با تأکید بر قوانین و مقررات [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 91-118]
 • حق دسترسی آزاد به اطلاعات حق فعالان اقتصادی برآگاهی به‌موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 69-90]
 • حقوق شهروندی نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 125-164]
 • حقوق شهروندی آسیب‌شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب‌وکار با تأکید بر قوانین و مقررات [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 91-118]
 • حکمرانی اقتصادی تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-28]

خ

 • خانواده ایرانی آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 165-194]
 • خزانه‌داری راهبردهای تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دفاع غیرعامل از دفاع غیرعامل تا امنیت فرهنگی؛ سیاست‌ها و تدابیر موجود و مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند پایه الگوی اسلامی‌‌ـ‌ایرانی پیشرفت [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 119-154]
 • دفاع غیرمسلح دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 29-64]
 • دفاع و پدافند اقتصادی بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 89-124]
 • دلفی‌فازی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی‌فازی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-46]

ر

 • راهبرد سیاست خارجی در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 99-120]
 • راهبردی علم و فناوری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 155-182]
 • رشد اقتصادی سهم ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی‌ در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 67-98]
 • روسیه شناسایی راهبردهای کشورهای تحریم شده در حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها برای ایران(کشورهای مورد مطالعه: روسیه، عراق و ونزوئلا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشARCH وGARCH. طبقه‌بندیJEL : .J13 تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398) [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 149-176]
 • روش میمیک شناسایی عوامل اثرپذیر و اثرگذار در انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 47-68]
 • ریسک سرایت پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 53-88]
 • ریسک ویژه.  تأثیرکارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد وکمتر‌از‌حد بر ریسک ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 41-66]

ز

 • زنجیره ارزش رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • زنجیره ارزش بررسی و تبیین تاثیر گاز در تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساختار حقوقی آسیب‌شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب‌وکار با تأکید بر قوانین و مقررات [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 91-118]
 • سالخوردگی نقش جمعیت در حفظ اقتدار‌ کشور با رویکرد امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 121-154]
 • سرمایه انسانی نقش جمعیت در حفظ اقتدار‌ کشور با رویکرد امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 121-154]
 • سرمایه‌گذاری تأثیرکارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد وکمتر‌از‌حد بر ریسک ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 41-66]
 • سناریونویسی آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 165-194]
 • سند الگوی پایه ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 93-118]
 • سهم استان‌ها سهم ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی‌ در رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 67-98]
 • سیاست خارجی سیاست خارجی در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 99-120]
 • سیاست‌گذاران علم و فناوری تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 65-92]
 • سیاست‌گذاری عمومی" استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. طبقه‌بندی: D53 تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-28]
 • سیستم پیچیده نوین بین‌الملل جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 61-82]

ش

 • شاخص بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 89-124]
 • شاخص ترکیبی تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 119-148]
 • شاخص شکنندگی شبکه بانکی (BSFI) پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 53-88]
 • شفافیت اطلاعات اقتصادی حق فعالان اقتصادی برآگاهی به‌موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 69-90]

ض

 • ضریب جینی تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 1-32]

ع

 • عراق شناسایی راهبردهای کشورهای تحریم شده در حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها برای ایران(کشورهای مورد مطالعه: روسیه، عراق و ونزوئلا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوم و فناوری علم و فناوری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 155-182]
 • علیت خطی گرنجر پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 53-88]
 • علیت غیر‌خطی پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 53-88]
 • علیت گرنجر تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 119-148]
 • عوامل اقتصادی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی‌فازی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-46]
 • عوامل انتظامی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی‌فازی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-46]
 • عوامل حقوقی‌ـ‌قضایی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی‌فازی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-46]
 • عوامل فرهنگی‌‌ـ‌ اجتماعی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی‌فازی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-46]

ف

 • فراترکیب رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 107-142]
 • فقر تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • فقه امامیه بررسی راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی با تکیه بر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقه انفال بررسی و تبیین تاثیر گاز در تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397 [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-52]

ق

 • قاچاق کالا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی‌فازی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 29-46]
 • قدرت نقش جمعیت در حفظ اقتدار‌ کشور با رویکرد امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 121-154]

ک

 • کارآفرینی زنان رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 107-142]
 • کارایی سرمایه‌گذاری تأثیرکارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد وکمتر‌از‌حد بر ریسک ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 41-66]
 • کارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد تأثیرکارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد وکمتر‌از‌حد بر ریسک ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 41-66]
 • کارایی سرمایه‌گذاری کمتر‌از‌حد تأثیرکارایی سرمایه‌گذاری بیشتر‌از‌حد وکمتر‌از‌حد بر ریسک ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 41-66]
 • کاهش کانون های مرجعیت در خانواده آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 165-194]
 • کسب‌وکار زنان رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 107-142]

گ

 • گاز بررسی و تبیین تاثیر گاز در تامین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • گذار شاخه‌ای جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 61-82]
 • گذار قدرت جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 61-82]

ل

 • لیبرالیسم اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 143-170]

م

 • مارکسیسم اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 143-170]
 • محیط نهادی رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 107-142]
 • مدل رویکرد آستانه‌ای‌ سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال‌های 1370- 1397 [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-52]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 89-124]
 • مدیریت بحران تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 65-92]
 • مرجع امنیت بررسی راهکارهای تحقق امنیت اقتصادی با تکیه بر فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصرف گرایی آینده پژوهی نهاد خانواده در ایران در چارچوب امنیت اقتصادی با رویکرد سناریونویسی [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 165-194]
 • مصلحت عمومی نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 125-164]
 • مصون‌سازی سیاست خارجی در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 99-120]
 • مصون‌سازی علم و فناوری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 155-182]
 • مصون‌سازی اقتصادی تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون‌سازی در منظومه دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-28]
 • مطالبات سیاسی استخراج و بهینه‌یابی سیاست‌های حوزه سلامت و محیط‌‌زیست در تغییرات دموگرافیک با رویکرد هرمنوتیک (تأویل متنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقاومت اقتصادی بومی‌‌سازی شاخص‌های جهانی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی مبتنی‌بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 89-124]
 • مقتضیات زمان امنیت ملی و ارتباط آن با وجوب استکبارستیزی در اسلام (با تمرکز بر امنیت اقتصادی) [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 1-39]
 • مقررات اقتصادی حق فعالان اقتصادی برآگاهی به‌موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 69-90]
 • مناطق رتبه‌بندی مؤلفه‌های تعیین‌کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 83-106]
 • میک‌مک شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر رشد جمعیت در جمهوری اسلامی ایران در 1410 [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نااطمینانی اقتصادی تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398) [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 149-176]
 • نابرابری سنجش وضعیت توازن منطقه‌ای بین شهرستان‌های استان تهران بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-28]
 • نابرابری درآمدی تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • نابسامانی بانکی پیش‌بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی) [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 53-88]
 • نرخ باروری تأثیرنااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری ایران (در دوره زمانی 1378تا 1398) [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 149-176]
 • نظریه سیاستی از دفاع غیرعامل تا امنیت فرهنگی؛ سیاست‌ها و تدابیر موجود و مطلوب جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند پایه الگوی اسلامی‌‌ـ‌ایرانی پیشرفت [دوره 2، شماره 1، 1400-1401، صفحه 119-154]
 • نظم بین‌المللی سیاست خارجی در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 99-120]
 • نظم عمومی نسبت آزادی‌ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران [دوره 1، شماره 2، 1399-1400، صفحه 125-164]
 • نفت رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • نفت و گاز شناسایی راهبردهای کشورهای تحریم شده در حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها برای ایران(کشورهای مورد مطالعه: روسیه، عراق و ونزوئلا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نفی سبیل.  امنیت ملی و ارتباط آن با وجوب استکبارستیزی در اسلام (با تمرکز بر امنیت اقتصادی) [دوره 1، شماره 4، 1399-1400، صفحه 1-39]
 • نقل‌وانتقال پول راهبردهای تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهادگرایی اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام [دوره 1، شماره 3، 1399-1400، صفحه 143-170]
 • نوآوری تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر علم و فناوری با رویکرد دفاع غیرعامل [دوره 1، شماره 1، 1399-1400، صفحه 65-92]

و

 • ونزوئلا شناسایی راهبردهای کشورهای تحریم شده در حوزه انرژی و اولویت‌بندی آن‌ها برای ایران(کشورهای مورد مطالعه: روسیه، عراق و ونزوئلا) [(مقالات آماده انتشار)]