اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز نشریه علمی «اقتصاد ایران و امنیت اقتصادی»

صورت‌بندی متغیّرهای مختلف در علوم‌انسانی به‌گونه‌ای است که ارتباطات پیچیده آنها را نمی‌توان صرفاً در قالب یک تخصص تشریح نمود. یکی از مشخصات بارز اغلب مطالعات و تحقیقات اقتصادی در خصوص اقتصاد ایران، وجود دیدگاهی غیربومی به مسائل اقتصادی، بدون توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشور است. درواقع فقدان نگرش‌های اجتماعی و سیاسی به مسائل اقتصادی و عدم‌توجه به تقابل و تعامل بین این جنبه‌های رفتاری انسان در جامعه منجر به بسط تئوری‌های انتزاعی و نظریاتی شده است که به‌کارگیری آنها برای تصمیم‌گیران نظام، جهت حل مسائل و معضلات اقتصادی کشور بسیار مشکل و چه‌بسا غیرممکن است.
     در حوزه مسائل اقتصادی در سطح کلان و به‌ویژه در سطح سیاست‌گذاری، موضوع امنیت اقتصادی مقوله‌ای بسیار مهم تلقی می‌شود که از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید. شرایط امن اقتصادی کمک می‌کند فعالان اقتصادی در شرایط قابل پیش‌بینی و با هزینه‌های اندک، فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنند. حفظ ثبات و تأمین شرایط امن اقتصادی همواره به‌مثابه یکی از اصول اساسی در اقتصاد ملی مورد توجه بوده است. نشریه علمی «اقتصاد ایران و امنیت اقتصادی» به‌عنوان نشریه پیشرو در تولید ادبیات بومی در حوزه امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای تقویت بنیان‌های علمی، پژوهشی و نظری در حوزه امنیت اقتصادی ایران و بهبود شرایط اقتصادی، ابعاد مختلف اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده و ضمن شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی، راهکارهای مناسب علمی و عملی را در این حوزه ارائه نماید
     با توجه به توضیحات فوق‏ اهداف نشریه علمی «اقتصاد ایران و امنیت اقتصادی» به شرح زیر است:
          - ارتقای دانش میان‌رشته‌ای امنیت اقتصادی در جامعه علمی جمهوری اسلامی ایران؛
          - فراهم آوردن زمینه تعامل و تقابل دیدگاه‌ها در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی؛
          - توسعه پژوهش‌های کاربردی در خصوص مسائل امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

     بر اساس توضیحات فوق محورها پذیرش مقاله در نشریه علمی «اقتصاد ایران و امنیت اقتصادی» در چارچوب میان‏‌رشتهای به شرح زیر است:

  1. حوزه اقتصاد ایران و امنیت اقتصاد؛
  2. حوزه اقتصاد انرژی، منابع، محیط زیست و امنیت اقتصادی؛
  3. حوزه اقتصاد پولی- مالی و امنیت اقتصادی؛
  4. حوزه اقتصاد بین‌‏الملل و امنیت اقتصادی؛
  5. حوزه اقتصاد سیاسی و توسعه و امنیت اقتصادی؛
  6. حوزه اقتصاد دفاعی و امنیت اقتصادی؛
  7. سایر موضوعات مرتبط.