کلیدواژه‌ها = الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
سیاست خارجی در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل

دوره 1، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 99-120

عباس گوهری؛ مصطفی محمدی رمضانی


علم و فناوری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد مصون‌سازی راهبردی در منظومه پدافند غیرعامل

دوره 1، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 155-182

محمد‌صادق خیاطیان یزدی؛ زهره رحیمی‌‌راد؛ کیارش فرتاش؛ علی سعدآباد