دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1400، صفحه 1-168 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

علمی - پژوهشی

رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو

صفحه 1-32

اصغر افتخاری؛ امیرحسین خورشیدی اطهر


بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390)

صفحه 33-60

علیرضا خزایی؛ مجتبی اسلامیان؛ محمدرضا سزاوار


جنگ تجاری چین و ایالات‌متحده آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی

صفحه 61-82

سیده مریم موسوی


رتبه‌بندی مؤلفه‌های تعیین‌کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

صفحه 83-106

محمد غفاری فرد؛ غلام عباس علمدار؛ غلامرضا افضلی


رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی

صفحه 107-142

حمیده دباغی


اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام

صفحه 143-170

حسن شکوه؛ ابراهیم متقی